Víc než fotografie

Nemám žádný ceník. Miluji fotografii, miluji potkávat lidi, povídat si s nimi, sdílet životní příběhy a fotit ty momenty, které vy pravděpodobně nevidíte.

Vy mi udělejte nabídku ♡

It is more than a photo session

I do not have any price list. I love photography, I love meeting people, talking with them, sharing life stories and making pictures of those moments you probably cannot see.

You make me an offer ♡