Uchovejte své vzpomínky

Stát se rodičem znamená začít novou životní etapu. Vše se změní. My se změníme. Občas i zapomeneme (obzvlášť ženy), jak krásné jsme. A hodně často si neuvědomujeme, jak úžasné všechny ty momenty jsou, protože je to občas opravdu těžké.
Uchovejte své vzpomínky, uvědomte si, jak jste krásné a milujte se ♡

Keep the memories 

Being a parent is a new part of our lives. Everything changes. We change. Sometimes we forget (especially women) how beautiful we are. We forget how amazing all the moments have been. No matter how hard they might have been sometimes. 
Keep the memories, feel beautiful and love yourself ♡