Nový život

…nekonečné čekání, bolest, podpora, slzy, a ten příval radosti, štěstí, dojetí, který přichází na konci… to jsou momenty, které nikdy nezapomenete... 

New life

…never-ending waiting, pain, support, tears and the endless happiness that comes in the end... the moments you will never forget... 


Můj porod 

Fotit porody je jeden z mých snů. Momentálně jsem sice maminkou na plný úvazek, ale příchod nového života na svět je pro mě tak fascinující, že zvěčňovat tento zážitek pro vás by mě neskonale naplňovalo. 

Takové fotografie jsou vždy intimní záležitostí a jsou zvěčněním silného okamžiku. Já vám ten svůj zprostředkovávám, abych se vám trošku odhalila, získala si vaši důvěru a nastínila, jak tyto momenty lze nezahalit jen do mlhy vzpomínek. 

Pokud jste na to připravené, kliněte na fotografii níže a nechte se unášet na vlně našeho porodního příběhu. 

Ten může být jednou i váš.

My story of giving birth

Taking pictures of childbirth is one of my dreams. At the moment, I am a full-time mother, but the arrival of a new life in the world is so fascinating to me, that photographing such a moments for you, would fulfil me enormously.

Such photographs are always an intimate affair and immortalization of a powerful moment. I am mediating my owns to you, so that I reveal myself to you a little, gain your trust and outline little bit how these moments don't have to be wrapped only into a fog of memories.

If you are ready to see it,  click on the photo below and let yourself be carried away by the wave of our daughter birth story. 

It could be yours one day.