Fotit porody je jeden z mých snů. Momentálně jsem sice maminkou na plný úvazek, ale příchod nového života na svět je pro mě tak fascinující, že zvěčňovat tento zážitek pro vás by mě neskonale naplňovalo. Takové fotografie jsou vždy intimní záležitostí a jsou zvěčněním silného okamžiku. Já vám ten svůj zprostředkovávám, abych se vám trošku odhalila, získala si vaši důvěru a nastínila, jak tyto momenty lze nezahalit jen do mlhy vzpomínek. 

Věřím, že jste tuto galerii rozklikli s tím vědomím, že nahlížíte do našeho osobního světa a necháte se laskavě unášet na vlně našeho porodního příběhu. Ten může být jednou i váš.

Můj porodní příběh si můžete přečíst TADY.

Taking pictures of childbirth is one of my dreams. At the moment, I am a full-time mother, but the arrival of a new life in the world is so fascinating to me, that photographing such a moments for you, would fulfil me enormously.

Such photographs are always an intimate affair and immortalization of a powerful moment. I am mediating my owns to you, so that I reveal myself to you a little, gain your trust and outline little bit how these moments don't have to be wrapped only into a fog of memories.

I believe that you have clicked on this gallery keeping in mind that you are looking into our personal world and you will kindly let yourself be carried away by the wave of our daughter birth story. It can be yours one day.