Život je můj ateliér 

Fotografie mě neprovází celý život, ale přišla jsem jí na chuť, když jsem studovala vysokou školu, a to prvně z druhé strany objektivu. Pak přišla první zrcadlovka a stěhování do Mexika, kde jsem v roce 2009 absolvovala vcelku rozsáhlý kurz fotografie se skvělým učitelem, od kterého mi utkvěla jedna důležitá myšlenka v hlavě: 

Není důležité, jestli je fotografie správně zkomponovaná podle nějakých pravidel, je důležité, že je taková, jakou jste ji chtěli mít a vyjadřuje to, co jste jí vyjádřit chtěli. 

A s tím jsem začala, bez ohlížení se kolem sebe a porovnávání, protože každý z nás je jedinečný s jedinečným vkusem. Po letech focení na cestách jsem se tak dostala až sem. K Life is my atelier nebo-li Život je můj ateliér. Protože právě život je to, co chci do fotky vnášet a žádný ateliér k tomu není třeba. 

Běžné radosti, maličkosti, drobné úsměvy, u kterých se v rychlosti života ani nestíháme zastavit, slzy radosti i dojetí, emoce při zrození nového života, radost z prvních krůčků vašich dětí a nebo ty pocity, když se ocitnete na místě, které milujete a znovu se na něj vracíte...

Podívat se na takové fotky je jako vrátit se do toho momentu. Zahřejí, dojmou, nebo vykouzlí úsměv na tváři. To je to co miluji.

Jsem máma od dvou dětí (s třetím na cestě - pst:), a tak je toto pro mě zatím více méně hobby, ale hobby které mě naplňuje a s každým z vás, kdo se mi postaví před objektiv, posouvá zase o krůček dál. Za to vám všem, kdo ve mě vkládá důvěru moc děkuji.

Dnes jsem sice dočasně v Německu, ale objevuji se i v Čechách a moc ráda se s vámi na čemkoliv domluvím (třeba i anglicky, španělsky nebo německy).

Nebojte se mě kontaktovat ♡

Life is my atelier

Photography has not accompanied me all my life, but it came to me when I studied at university, first from the other side of the lens. Then came my first DSLR camera and moving to Mexico, where in 2009 I attended a quite extensive course of photography with a great teacher, from whom I still remember one important thought:

It does not matter if the photo is correctly composed according to the rules, it is important that it is what you wanted it like and it express what you wanted it to express.

And I started with that, without looking around and comparing, because each of us is unique with a unique taste. After years of shooting while traveling I got here. To Life is my atelier. Because life is what I want to bring into the photo and it is not necessary to own studio - in my language atelier:) 

Common joys, small things, little smiles that we hardly notice in the speed of life, tears of joy and emotion, emotions when new life is born, the joy of your child's first steps, or those feelings when you find yourself in the place you love and you're getting back regularly in...

Looking at such pictures is like getting back to that moment. They warm, melt your heart, or make you smile. That's what I love.

I'm a mom of two kids (with a third one on the way, sh:), and so making photos is for me so far more or less a hobby, but the hobby that satisfies me and with each of you, who stands in front of my lens, moves me a step further. Thank you very much to all of you who place a trust to me.

I am temporarily in Germany, but time to time I appear in the Czech Republic and I will be happy to talk with you about anything (even in English, Spanish or German).

Feel free to contact me ♡